whatsapp

לשירות לקוחות התקשרו:
04-8471255/295

hebrew logo blue

מוצרי בלוכם

קבוצת בלוכם הגרמנית, מתמחה ביצור תוספים ומוצרי טיפוח לרכב.

שימוש בתוספי הדלק והשמן שאנו מציעים לכם, יבטיחו לכם מנוע נקי מזיהומים ומלחות שהם האויבים הראשונים של כל מנוע בעירה.

 במנועי דיזל מודרניים, עיקר הבעיות במערכת הדלק וההזרקה נגרמות בשל זיהום הסולר בלחות ואו מים

הורדת דף מידע על המוצר: לחץ כאן
סוגי אריזה: MAX33038 300ML

תוסף לניקוי מערכת הדלק במנועי בנזין, ממיכל התדלוק ועד למזריקים.

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/fuel-system-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33028 300ML

תוסף לניקוי ממיר קטליטי וחיישן החמצן, מתאים למנועי בנזין ודיזל.

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/oxygen-sensor-catalytic-converter-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33230 300ML

תוסף ננו לשמן מנוע.

יש להוסיף את התוסף בזמן טיפול לשמן החדש, רכיבי הננו מצפים את חלקי המנוע

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/nano-engine-super-protection/
סוגי אריזה: MAX33181 300ML

תוסף לניקוי מערכת השמן, התוסף מנקה את חלקי המנוע הפנימיים ואת עוקת השמן (קרטר) מבוצה ותוצרי לוואי

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/oil-system-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33018 300ML

תוסף למניעת עשן במנועי דיזל

תוצרת חברת בלוכם גרמניה.

 

הוראות

תקנים: תוסף
דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/diesel-anti-smoke-2/
סוגי אריזה: MAX33184 150ML

במנועי דיזל מודרניים קיים מפריד חלקיקים (די פי אף).

 במשך הזמן מסננים אלו נוטים להיסתם

תקנים: תוסף
דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/dpf-power-cleaner/

.תוסף לשימון שסתומים וראש מנוע במנועים שהוסבו לתדלוק בגז.

התוסף מונע התייבשות של גומיות

תקנים: תוסף
דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/lpg-valve-lube/
סוגי אריזה: MAX33230 300ML