whatsapp

לשירות לקוחות התקשרו:
04-8471255/295

hebrew logo blue

תוספים

התוספים לדלק ולשמן של חברת בלוכם הגרמנית יבטיחו לכם מנוע נקי מזיהומים ומלחות שהם האויבים הראשונים של כל מנוע בעירה.

 במנועי דיזל מודרניים, עיקר הבעיות במערכת הדלק וההזרקה נגרמות בשל זיהום הסולר בלחות ואו מים

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/diesel-system-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33038 300ML

תוסף לניקוי מערכת הדלק במנועי בנזין, ממיכל התדלוק ועד למזריקים.

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/fuel-system-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33028 300ML

תוסף לניקוי ממיר קטליטי וחיישן החמצן, מתאים למנועי בנזין ודיזל.

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/oxygen-sensor-catalytic-converter-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33230 300ML

תוסף ננו לשמן מנוע.

יש להוסיף את התוסף בזמן טיפול לשמן החדש, רכיבי הננו מצפים את חלקי המנוע

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/nano-engine-super-protection/
סוגי אריזה: MAX33181 300ML

תוסף לניקוי מערכת השמן, התוסף מנקה את חלקי המנוע הפנימיים ואת עוקת השמן (קרטר) מבוצה ותוצרי לוואי

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/oil-system-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33018 300ML

תוסף למניעת עשן במנועי דיזל

תוצרת חברת בלוכם גרמניה.

 

הוראות

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/diesel-anti-smoke-2/
סוגי אריזה: MAX33184 150ML

במנועי דיזל מודרניים קיים מפריד חלקיקים (די פי אף).

 במשך הזמן מסננים אלו נוטים להיסתם

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/dpf-power-cleaner/

מוצר חדשני המפחית את הפליטה של ​​פיח ועשן בכל מנועי הבנזין, הסולר והגז. היתרון הוא מנוע שקט

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/oil-anti-smoke-2/
סוגי אריזה: MAX33182 300ML

ממיס ומסיר את כל שאריות הזיהום והפיח ממסנן החלקיקים הממיר הקטליטי - ללא צורך

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/dpf-catalyst-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33151 400ML

אוטם רדיאטורים דולפים, ממירי חום, משאבות מים וצינורות גמישים.

סוגי אריזה: MAX33316 300ML

מסיר משקעים תפעוליים בכל מערכת הקירור. בנוסף, מסיר מרבצי סיד ופרווה, מגן מפני חלודה וקורוזיה, ממיס

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/radiator-flush-2/
סוגי אריזה: MAX33326 300ML

מנקה את מרימי השסתומים ההידראוליים ומבטל רעשים לא נעימים. הנוסחה היעילה ביותר מבטיחה שירות אמין

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/hydraulik-lifter-care/
סוגי אריזה: MAX33185 300ML

.תוסף לשימון שסתומים וראש מנוע במנועים שהוסבו לתדלוק בגז.

התוסף מונע התייבשות של גומיות

תקנים: תוסף
דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/lpg-valve-lube/
סוגי אריזה: MAX 33361 1Liter