whatsapp

לשירות לקוחות התקשרו:
04-8471255/295

hebrew logo blue

 במנועי דיזל מודרניים, עיקר הבעיות במערכת הדלק וההזרקה נגרמות בשל זיהום הסולר בלחות ואו מים המצטברים במיכל הדלק או במשאבות התדלוק בתחנה.

שימוש בתוסף בכל טיפול תקופתי ינקה לחלוטין את מערכת הסולר מלחות ממיכל הדלק ועד למזרקים.

תוצרת בלוכם גרמניה. 

 

הוראות שימוש

.יש להוסיף למיכל הדלק לפני התדלוק

תוסף אחד מתאים לשימוש עד 80 ליטר סולר. 

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/diesel-system-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33038 300ML