whatsapp

לשירות לקוחות התקשרו:
04-8471255/295

hebrew logo blue

ממיס ומסיר את כל שאריות הזיהום והפיח ממסנן החלקיקים הממיר הקטליטי - ללא צורך בפירוק.

מבטל כל ירידה בביצועים או שיבושים הנגרמים על ידי מסנן חלקיקים וממיר קטליטי מזוהם, ומשחזר את תפקודם המלא.

המוצר אידיאלי גם לניקוי שסתומי EGR.

 

תוצרת בלוכם גרמניה

 

הוראות שימוש:

לשימוש מוסכים בלבד.

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/dpf-catalyst-cleaner/
סוגי אריזה: MAX33151 400ML