whatsapp

לשירות לקוחות התקשרו:
04-8471255/295

hebrew logo blue

במנועי דיזל מודרניים קיים מפריד חלקיקים (די פי אף).

 במשך הזמן מסננים אלו נוטים להיסתם ובמיוחד ברכבים הנוסעים בעיקר נסיעות עירוניות.

שימוש קבוע בתוסף בכל טיפול ישמור על מפריד החלקיקים נקי וימנע סתימות והוצאות יקרות. 

 

הוראת שימוש:

הוסף למיכל הסולר לפני התדלוק מיכל אחד (375 מ"ל) מספיק לתדלוק 60-80 ליטר.

מומלץ לשימוש בכל טיפול תקופת.

 

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/dpf-power-cleaner/