whatsapp

לשירות לקוחות התקשרו:
04-8471255/295

hebrew logo blue

מסיר משקעים תפעוליים בכל מערכת הקירור. בנוסף, מסיר מרבצי סיד ופרווה, מגן מפני חלודה וקורוזיה, ממיס בוצה של רדיאטורים מסוכנים ומנקה מקררי מים, דודים ומחליפי חום.

המוצר הופך שוב שסתומים, תרמוסטטים ומשאבות מים לחופשיות. השימוש ברדיאטור פלאש מגדיל את האמינות ואת חיי המנוע. כמו כן ישופרו ביצועי החימום והקירור.

לשימוש בכל מעגלי מי הקירור של מנועי בנזין ודיזל או ציוד תעשייתי.

 

תוצרת בלוכם גרמניה

 

הוראות שימוש:

יש להוסיף את המוצר לנוזל הקירור. להפעיל את המנוע ולפתוח את שסתום החימום, להפעיל את המנוע למשך 15-40 דקות.

לאחר מכן, יש לנקז המערכת לחלוטין, לשטוף במים מתוקים ולמלא את המערכת עם נוזל קירור בהתאם להוראות היצרן.

דף מוצר: https://www.bluechemgroup.com/en/produkt/radiator-flush-2/
סוגי אריזה: MAX33326 300ML