whatsapp

לשירות לקוחות התקשרו:
04-8471255/295

hebrew logo blue

אוטם רדיאטורים דולפים, ממירי חום, משאבות מים וצינורות גמישים.

מתאים לכל סוגי נוזל רדיאטור .

לשימוש בכל המנועים המקוררים במים.

 

תוצרת בלוכם גרמניה

 

הוראות שימוש:

יש לנער היטב לפני השימוש. להוסיף את המוצר לנוזל הקירור. להפעיל את המנוע, לפתוח את שסתום החימום ולהפעיל את המנוע למשך 5-10 דקות.

לאחר תהליך איטום מוצלח יש לבדוק את רמת נוזל הקירור.

סוגי אריזה: MAX33316 300ML